Waar staan wij voor

In de Beiketún staan op circa één hectare aan diverse soorten blauwe bessen. Dit heeft te maken met het feit dat niet alle blauwe bessen tegelijk geplukt kunnen worden. De tuin wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier onderhouden. Dit houdt in dat we geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zo krijgt u een puur natuurlijk produkt!

Tevens passen de blauwe bessen heel goed in het keto-dieet. Kortom pluk zoveel als u kan op onze blauwebessen tuin.